Wybrzeże Środkowe nie zostanie zanieczyszczone!

 

Fale powodziowe spowodują największe zanieczyszczenia Bałtyku u ujścia Wisły i Odry, natomiast zanieczyszczenia te nie dotkną środkowego wybrzeża!  Fragment wypowiedzi pana Jarosława Stańczyk, naczelnika wydziału monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku „Nie ma takiej możliwości, aby woda z Wisły znalazła się na środkowym wybrzeżu, choćby ze względu na silne prądy morskie, które przesuwają zanieczyszczoną wodę w zupełnie innym kierunku wybrzeża”. Zachęcam do zapoznania się z artykułem dotyczącym zanieczyszczenia Bałtyku pod adresem: http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100602/TURYSTYCZNEPERLYPOMORZA1101/699907123  , a także z Komunikatem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczącego czystości kąpielisk morskich: http://www.wsse.gda.pl/fileadmin/user_upload/Woda/KOMUNIKAT_1_2010_MORSKIE.pdf.

 

Sobota 05.06.2010